Copy of PB230056
loading...

Hej! Roligt att du hittat hit till min hemsida. Det började som en hobby med biodlingen för 10 år sedan. Och nu har det tagit över mer och mer och blivt mer än en bisyssla till mitt snickeri företag. Förutom att producera honung så odlar jag även bidrottningar till försäljning, hyr ut bikupor till företag som en miljötjänst, samt har andels biodling vilket går att läsa mer om här på hemsidan. Håller även nybörjarkurser i biodling, föredrag för olika föreningar och företag om vikten att vara rädda om våra pollinernade insekter.Tillverkar även bikupor på beställning. 
 

Jag har min verkstad och slungrum för honungs hanteringen  på en liten gård utanför Viken.

Kursen är full Nybörjarkurs Biodling. Kurs start 15/2
Kursen vänder sig både till den naturintresserade som vill lära sig om bin och den som längtar efter en egen bikupa. Efter genomgången grundkurs i teori och praktik är du redo att starta din egen biodling. Biodling är ett hantverk och en sysselsättning där man arbetar i samklang med naturen. Bisamhället är ett fönster till naturen och du som biodlare kan betrakta årstidernas växlingar genom det.

Kursen är på 6 gånger + 1 studiebesök hos Joel svenssons bibutik 3 gånger teori i Hemgården i Viken och 3 gånger praktik i mina bigårdar.

Kursen kommer att innehålla allt för att du ska kunna sköta ett bisamhälle. • Teori och praktik för att komma igång med egen biodling • Bisamhällets årsrytm och bisamhällets individer • Kupans uppbyggnad och tillverkning av ramar • Hur du tyder de tecken bisamhället visar så att rätt åtgärder sätts in • Bisjukdomar och bekämpning • Biet som nyttodjur, honungens goda egenskaper och pollineringens betydelse • Honungshantering, från bikupa till burk • Lagar och regler •

Kursen kostar 2000 kr ink boken ”Mina första år som biodlare” • Det finns även möjlighet för den som vill att köpa ett bisamhälle av mig, jag ställer då upp som mentor efter kursen.  


Vill du ge bort en trevlig  present eller köpa en andel till dig själv så finns det andelar inför 2023. OBS ! Har du varit andelsägare 2022 så får du en förfrågan i januari om du vill fortsätta 2022. Men här kan du läsa mer. Andelsbiodling 

Tillverkning av nya bikupor till Kund

Vill du veta mer om hur det ser ut inne i bikupan. Hur honungen hamnar i honungs burken.Så går det bra att boka in ett föredrag. På sommaren håller jag även Bi safari där man får titta in i bikupan.