Copy of PB230056


Tillverkning av grind. Efter ritning från kund.

Tillverkar grindar efter kundens önskemål.Samt renoverar och restaurerar äldre möbler mm.

Tillverkning av karm till en äldre spegeldörr